home / online services /

Tinig ng Bayan

Ang TINIG NG BAYAN ay paraan upang maipaalam mo sa inyong Sanggunian ang inyong opinyon sa mga bagay na nakakaapekto sa buong Bacoor. Sagutin ang tanong sa baba then click “Submit”. Salamat sa iyong pakikialam, pagpapahayag, at paninindigan.

SANG-AYON KA BA NA IPAGBAWAL NG PAG-GAMIT NG SINGLE USE PLASTIC SA BACOOR?

SANG-AYON KA BA SA PLANONG PAGPAPATAYO NG ISANG PASSENGER FERRY TERMINAL SA BRGY. ALIMA?

© 2018 Bacoor City Council. All rights reserved

The City of Bacoor is committed to open and honest government and strives to consistently meet the community’s expectations by providing excellent service, in a positive and timely manner, and in the full view of the public.

CONTACT:

Bacoor Government Center
Barangay Bayanan,  Bacoor City, Cavite

spsecretariatdocs@gmail.com